Akt / Dokument / Rękopis:
Jezuici, Nowy Sącz (Duch Święty), Diarium Residentiae Neosandecensis Soc.Jesu a mense majo 1872 ad sept. 1884, 1872 - 1884 r.

Wprowadzono: 13.02.2014 15:07 | Ost. aktualizacja: 13.02.2014 15:07 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1872 - 1884 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Diarium Residentiae Neosandecensis Soc.Jesu a mense majo 1872 ad sept. 1884

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Pieczęć biblioteki kolegium jezuickiego w Nowym Sączu; 2. Pieczęć: Archiwum Prow. Małopolskiej T.J. [1. poł. XX w.].

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie

Sygnatura obecna: 547