Akt / Dokument / Rękopis:
Jezuici, Nowy Sącz (Duch Święty), Muzyka przy Kościele O.O. Jezuitów w Nowym Sączu 1898, 1898 - 1913 r.

Wprowadzono: 13.02.2014 15:07 | Ost. aktualizacja: 13.02.2014 15:07 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1898 - 1913 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Muzyka przy Kościele O.O. Jezuitów w Nowym Sączu 1898

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Pieczęć: Bibliotheca Philosophorum Prov. Galic. Soc. Jesu [XIX w.]; 2. Pieczęć: Archiwum Prow. Małopolskiej T.J. [1. poł. XX w.].

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie

Sygnatura obecna: 1571