Akt / Dokument / Rękopis:
Jezuici, Nowy Sącz (Duch Święty), Akta Kolegium w Nowym Sączu z lat 1818-1919, 1853 - 1919 r.

Wprowadzono: 13.02.2014 15:07 | Ost. aktualizacja: 13.02.2014 15:07 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: akt

Datacja: 1853 - 1919 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Akta Kolegium w Nowym Sączu z lat 1818-1919

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć: Archiwum Prow. Małopolskiej T.J. [1. poł XX w.].

Uwagi:

Oprócz języka przewodniego również: polski.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie

Sygnatura obecna: 1165 I