Akt / Dokument / Rękopis:
Jezuici, Nowy Sącz (Duch Święty), Liber Consultationum Kolegium w Nowym Sączu z lat 1860-1883, 1860 - 1883 r.

Wprowadzono: 13.02.2014 15:07 | Ost. aktualizacja: 13.02.2014 15:07 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1860 - 1883 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Liber Consultationum Kolegium w Nowym Sączu z lat 1860-1883

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć: Archiwum Prow. Małopolskiej T.J. [1. poł XX w.].

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie

Sygnatura obecna: 1165 II