Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktynki, Jarosław (św. Mikołaj), Klemens XIII, papież udziela odpustów przyjmującym sakramenty św I odwiedzającym kościół benedyktynek w Jarosławiu w piątek po oktawie Bożego Ciała i dnia 2 marca, 1766 r.

Wprowadzono: 14.02.2014 12:20 | Ost. aktualizacja: 14.02.2014 12:20 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1766 r.

Autor/Wystawca: Klemens XIII, papież

Regestr/Tytuł ujednolicony: Klemens XIII, papież udziela odpustów przyjmującym sakramenty św I odwiedzającym kościół benedyktynek w Jarosławiu w piątek po oktawie Bożego Ciała i dnia 2 marca

Miejsce wystawienia/wydania: Rzym

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć nie zachowana.

Losy po kasacie: RP Aleksander Czołowski

Uwagi:

Dawna sygn.: 217.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Sygnatura obecna: BO 2758