Akt / Dokument / Rękopis:
Dominikanie, Przemyśl (Zwiastowanie NMP), Stanisław z Jaksmanic, sędzia oraz Stanisław z Komarnic, podsędek, poświadczają, że Piotr Kmita z Wiśnicza marszałek nadworny i starosta przemyski zapisał konwentowi Dominikanów w Przemyślu czynsz roczny w wysokości 15 grzywien monety polskiej, na zasadzi, 1519 r.

Wprowadzono: 14.02.2014 12:20 | Ost. aktualizacja: 14.02.2014 12:20 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1519 r.

Autor/Wystawca: Stanisław z Jaksmanic, sędzia oraz Stanisław z Komarnic, podsędek

Regestr/Tytuł ujednolicony: Stanisław z Jaksmanic, sędzia oraz Stanisław z Komarnic, podsędek, poświadczają, że Piotr Kmita z Wiśnicza marszałek nadworny i starosta przemyski zapisał konwentowi Dominikanów w Przemyślu czynsz roczny w wysokości 15 grzywien monety polskiej, na zasadzi

Miejsce wystawienia/wydania: Przemyśl

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć nie zachowana.

Losy po kasacie: RP Tomasz Niewodniczański (do 2010)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Zamek Królewski w Warszawie

Sygnatura obecna: A 145