Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktyni, Tyniec (św. Piotr i Paweł), Piotr Dembiński z Piotrkowic, sędzia i Andrzej Mstowski, podsędek ziemski na prośbę Fryderyka Łapki komornika poświadcza poniższy akt graniczny: "1546, 8 lipca, w miejscu rozgraniczenia: Fryderyk Łapka komornik krakowski, wyznaczony przez Jana Ocieskiego, 1546 r.

Wprowadzono: 14.02.2014 12:20 | Ost. aktualizacja: 14.02.2014 12:20 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1546 r.

Autor/Wystawca: Dembiński Piotr z Piotrkowic, sędzia i Mstowski Andrzej, podsędek ziemski

Regestr/Tytuł ujednolicony: Piotr Dembiński z Piotrkowic, sędzia i Andrzej Mstowski, podsędek ziemski na prośbę Fryderyka Łapki komornika poświadcza poniższy akt graniczny: "1546, 8 lipca, w miejscu rozgraniczenia: Fryderyk Łapka komornik krakowski, wyznaczony przez Jana Ocieskiego

Miejsce wystawienia/wydania: Biecz

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć: Andrzej Mstowski, podsędek .

Losy po kasacie: RP Tomasz Niewodniczański (do 2010)

Uwagi:

Brak drugiej pieczęci.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Zamek Królewski w Warszawie

Sygnatura obecna: A 272