Akt / Dokument / Rękopis:
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański), Jan opat cystersów w Mogile i Marcin z Olkusza, kantor kolegiaty św Floriana w Krakowie uwalniaja prepozyta i braci konwentu miechowskiego od ekskomuniki, w jaką popadli podczas zatargu z kapitułą katedry krakowskiej oraz transsumuje rozstrzygający tę spr, 1514 r.

Wprowadzono: 14.02.2014 12:20 | Ost. aktualizacja: 14.02.2014 12:20 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1514 r.

Autor/Wystawca: Jan opat cystersów w Mogile i Marcin z Olkusza, kantor kolegiaty św Floriana w Krakowie

Regestr/Tytuł ujednolicony: Jan opat cystersów w Mogile i Marcin z Olkusza, kantor kolegiaty św Floriana w Krakowie uwalniaja prepozyta i braci konwentu miechowskiego od ekskomuniki, w jaką popadli podczas zatargu z kapitułą katedry krakowskiej oraz transsumuje rozstrzygający tę spr

Miejsce wystawienia/wydania: Kraków

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć nie zachowana.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Kapituły Katedralnej w Sandomierzu

Sygnatura obecna: brak