Akt / Dokument / Rękopis:
Pijarzy, Waręż (św. Marka Ewangelisty), Kronika kolegium warszawskiego pijarów z lat 1700-1707 w: "Chronicon rerum gestarum ab anno 1700 ad annum 1706, 1707, 1734, 1735", 1704 r.

Wprowadzono: 14.02.2014 12:46 | Ost. aktualizacja: 14.02.2014 12:46 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1704 r.

Autor/Wystawca: Wyżycki Mikołaj, biskup chełmski

Regestr/Tytuł ujednolicony: Kronika kolegium warszawskiego pijarów z lat 1700-1707 w: "Chronicon rerum gestarum ab anno 1700 ad annum 1706, 1707, 1734, 1735"

Zawartość kolekcji: List Mikołaja Wyżyckiego bpa chełmskiego do o Krzysztofa od bł Jakuba Voragine pijara z kolegium w Warężu

Ilość części składowych: 18

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Pieczęć: kolegium pijarów; 2. podpisy nast. osób: Antoni od Niepokalanego Poczęcia NMP wicerektor i prof. filozofii, Urban od św. Klaudiusza prof. retoryki, Joachim Nepomucen od św. Filipa Nereusza prefekt, Kajetan od św. Józefa, nauczyciel poezji; 3.

Losy po kasacie: BOZ (do 1952)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Narodowa w Warszawie

Sygnatura obecna: BOZ 932 II (93)