Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Kielce-Karczówka (św. Karola Boromeusza), Podręcznik retoryki dla Jezuickiego Kolegium w Kaliszu, 1739 - 1740 r.

Wprowadzono: 14.02.2014 13:47 | Ost. aktualizacja: 14.02.2014 13:47 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1739 - 1740 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Podręcznik retoryki dla Jezuickiego Kolegium w Kaliszu

Miejsce wystawienia/wydania: Kalisz

Język: łacina

Zawartość kolekcji: 1. Orator Polonus politicus et ecclesiasticus gentis et aetatis nostrae usibus accomodatus in vario dicendi genere praeceptis et exemplis instructus ex Karnkoviano Collegio Soc. Jesu Calissii. Anno Verbi Divini humanum vocem emitens1739 et 1740 prodiens;

Ilość części składowych: 5

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Applicat Cracov. F.P. Solanus Hellmon 1795 24 april; 2. Klasztor OO. Bernardynów Kielce – Karczówka; 3. Biblioteka Seminaryjska w Kielcach.

Losy po kasacie: BWSD Kielce

Uwagi:

Oprócz języka przewodniego również: polski.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach

Sygnatura obecna: Rp. 85