Akt / Dokument / Rękopis:
Jezuici, Gdańsk (NMP), Wykłady z teologii dogmatycznej, 1714 r.

Wprowadzono: 14.02.2014 13:47 | Ost. aktualizacja: 14.02.2014 13:47 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1714 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Wykłady z teologii dogmatycznej

Język: łacina

Zawartość kolekcji: 1. Disputationes Theologicae. De Virtute et Sacramento Poenitentiae sub amplissima constanter indulgentia Illrmi Rev. Constantini Fundatoris in Collegio Gedanensi Soc. Jesu. Anno Domini MDCCXIIII cedant Patri Misericordiarum ac Deo totius consolationis a

Ilość części składowych: 2

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Kolegium Jezuitów w Gdańsku; 2. Bibliotheca Seminarii Kielcensis; 3. Biblioteka Seminaryjska w Kielcach.

Losy po kasacie: BWSD Kielce

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach

Sygnatura obecna: Rp. 58