Akt / Dokument / Rękopis:
Jezuici, Krosno (Niepokalane Poczęcie NMP), Wykłady teologii moralnej w Jezuickim Kolegium w Krośnie, 1732 r.

Wprowadzono: 14.02.2014 13:47 | Ost. aktualizacja: 14.02.2014 13:47 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1732 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Wykłady teologii moralnej w Jezuickim Kolegium w Krośnie

Miejsce wystawienia/wydania: Krosno

Język: łacina

Zawartość kolekcji: 1. Quaestiones Theologicae Morales. De praeceptis 1-mae et 2-dae Tabulae, item de conscientia et actibus humanis practice propositae. In Collegio Crosnensi Societatis Jesu, Anno Domini 1732 die 13; 2. Tractatus theologicus moralis. De sacramento matrimon

Ilość części składowych: 2

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Hic liber est Pris Adriani Civitatis Coprivnicensis Decani A.D. 1748; 2. Biblioteka Seminaryjska w Kielcach.

Losy po kasacie: BWSD Kielce

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach

Sygnatura obecna: Rp. 79