Akt / Dokument / Rękopis:
Bartolomici, Kielce (Trójca Święta), Wykłady wymowy, 1733 r.

Wprowadzono: 14.02.2014 13:48 | Ost. aktualizacja: 14.02.2014 13:48 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1733 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Wykłady wymowy

Miejsce wystawienia/wydania: Kielce

Język: łacina

Zawartość kolekcji: 1. Regnum iter at coronam quondam a Coronati Regibus Alphonso et Carolo Ingeniis non pedibus Absolutum nunc vero. In regio Jagiellonici Collegii Resseliensis Societatis Jesu Gymnasio soluta eloquentia agnonotetis stylo monstratum. Ab iisdem vero annuo cu

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Pro Bibliotheca A.R. Prof. Rhetorices in Colonia Kielcensi offerente Adamo Dachnawski; 2. Adam Dachnawski przekazał bibliotece i profesorowi retoryki w Seminarium Kieleckim; 3. Ex Bibliotheca Seminarii Kielcensis.

Losy po kasacie: BWSD Kielce

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach

Sygnatura obecna: Rp. 80