Akt / Dokument / Rękopis:
Bartolomici, Kielce (Trójca Święta), Traktaty teologiczne na summę św. Tomasza, 1765 - 1767 r.

Wprowadzono: 14.02.2014 13:48 | Ost. aktualizacja: 14.02.2014 13:48 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1765 - 1767 r.

Autor/Wystawca: Dąbrowski P.; Sobolewski P.

Kopista: Łośmiński Jan

Regestr/Tytuł ujednolicony: Traktaty teologiczne na summę św. Tomasza

Język: łacina

Zawartość kolekcji: 1. Tractatus theologicus in primam, 2-dae Divi Thomae Angelici Ecclesiae Doctoris De Divina Gratia, Merito, Peccatis et Legibus. A.D. 1765 et 1766 dictatus per Rev. P. Dąbrowski S. Theologiae… scriptus per me Joannem Łośmiński Cler. Saec. V. Com.; 2. Tra

Ilość części składowych: 3

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Biblioteka Seminaryjska w Kielcach.

Losy po kasacie: BWSD Kielce

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach

Sygnatura obecna: Rp. 122