Akt / Dokument / Rękopis:
Bartolomici, Kielce (Trójca Święta), Wykłady z pisma św. Prof. Krzysztofa Idatte Uniwersytetu Krakowskiego, 1780 - 1783 r.

Wprowadzono: 14.02.2014 13:48 | Ost. aktualizacja: 14.02.2014 13:48 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1780 - 1783 r.

Autor/Wystawca: Idatte Krzysztof

Kopista: Kulczycki Stanisław

Regestr/Tytuł ujednolicony: Wykłady z pisma św. Prof. Krzysztofa Idatte Uniwersytetu Krakowskiego

Miejsce wystawienia/wydania: Kraków

Język: łacina

Zawartość kolekcji: 1. Scriptura sacra quam Mr. Christophorus Idattae Sacrae Theologiae Doctor et Professor Canonicus Plocensis tradidit in Alma Universitatae Cracoviensi a die 2 septembris 1780 Anni ad diem 29 iunii 1783. Auditore hujus lectionis scripsit me Stanislao Kulc

Ilość części składowych: 2

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Stanisław Kulczycki; 2. Biblioteka Seminaryjska w Kielcach.

Losy po kasacie: BWSD Kielce

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach

Sygnatura obecna: Rp. 130