Akt / Dokument / Rękopis:
Bartolomici, Kielce (Trójca Święta), Zbiór wierszy opartych na tekstach ewangelicznych, 1700 r.

Wprowadzono: 14.02.2014 13:48 | Ost. aktualizacja: 14.02.2014 13:48 | Autor opisu: Jacek Wójcik

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1700 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Zbiór wierszy opartych na tekstach ewangelicznych

Język: łacina

Zawartość kolekcji: 1. Elogium primum Christus Jesu Dei Filius ab aeterno

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Ex libris Michael Joseph Szulc C.S. in Com. Viv. Presbyteri; 2. Adam Drążewski; 3. Ex Bibliotheca Seminarii Kielcensis.

Losy po kasacie: BWSD Kielce

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach

Sygnatura obecna: Rr. 8