Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktyni, Tyniec (św. Piotr i Paweł), Inventarium thesauri ecclesiastici Tynecensis Ordinis s. p. Benedicti sub […] auspiciis […] somini Amandi Janowski abbatis, […] sub prioratu […] domini Fortunati Albrychowicz […] ex mandato per p. Oddonem Kontentowicz prof. Tyn. prius revisum iuxta revisionem anni 1762, deinde, cum expressione earum rerum, quae post praefatam revisionem noviter perierunt, nec non earum, quae nondum in praeteritis erant expressae regestris, conscriptum anno Domini 1763 d. 14 Junii, 2. połowa XVIII w.

Wprowadzono: 14.02.2014 13:49 | Ost. aktualizacja: 14.02.2014 13:49 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 2. połowa XVIII w.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Inventarium thesauri ecclesiastici Tynecensis Ordinis s. p. Benedicti sub […] auspiciis […] somini Amandi Janowski abbatis, […] sub prioratu […] domini Fortunati Albrychowicz […] ex mandato per p. Oddonem Kontentowicz prof. Tyn. prius revisum iuxta revisionem anni 1762, deinde, cum expressione earum rerum, quae post praefatam revisionem noviter perierunt, nec non earum, quae nondum in praeteritis erant expressae regestris, conscriptum anno Domini 1763 d. 14 Junii

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Uwagi:

Dawna sygn.: BJ Fol. 48; oprócz języka przewodniego również: łacina.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

Sygnatura obecna: 6223 III