Akt / Dokument / Rękopis:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Kodnia (MB Pocieszenia), Liber conventus Codnensis Ordinis Eremitarum s. p. nostri Augustini in quo adnotatur ab anno Domini 1770 [ad 1830] acta capitulorum tam generalium, quam provincialium atque congregationum intermediarum, visitationes huius conventus Codnensis et alia notabiliora monumenta, 1770 - 1830 r.

Wprowadzono: 14.02.2014 13:49 | Ost. aktualizacja: 14.02.2014 13:49 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1770 - 1830 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Liber conventus Codnensis Ordinis Eremitarum s. p. nostri Augustini in quo adnotatur ab anno Domini 1770 [ad 1830] acta capitulorum tam generalium, quam provincialium atque congregationum intermediarum, visitationes huius conventus Codnensis et alia notabiliora monumenta

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęcie na paru kartach.

Losy po kasacie: Rękopis zakupiono od Jana Marka Giżyckiego w 1920 r.

Uwagi:

Dawna sygn.: BJ Fol. 119; oprócz języka przewodniego również: polski, rosyjski.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

Sygnatura obecna: 6329 III