Akt / Dokument / Rękopis:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Pilzno (Wniebowzięcie NMP), Gnewossius magister curiae reginae et consules in Pylszna: Petrus Kalman, Nicolaus Moszancz, Nicolaus Anderecke, Petrus Hackintewvyl, Johannes Werzink, recognoscunt se concordiam fecisse inter discretum virum d. Paulum rectorem ecclesiae parochialis Pylznensis et hon. et rel. virum fratrem Philippum, priorem conventus fratrum heremitarum ordinis s. Augustini, super areas, loca et domos praedivti monasterii s. Mariae, 01.02.1405 r.

Wprowadzono: 14.02.2014 13:49 | Ost. aktualizacja: 14.02.2014 13:49 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 01.02.1405 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Gnewossius magister curiae reginae et consules in Pylszna: Petrus Kalman, Nicolaus Moszancz, Nicolaus Anderecke, Petrus Hackintewvyl, Johannes Werzink, recognoscunt se concordiam fecisse inter discretum virum d. Paulum rectorem ecclesiae parochialis Pylznensis et hon. et rel. virum fratrem Philippum, priorem conventus fratrum heremitarum ordinis s. Augustini, super areas, loca et domos praedivti monasterii s. Mariae

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Ślady po trzech pieczęciach.

Losy po kasacie: Wchodził w skład Bibl. Pawlikowskich w Lwowie.

Uwagi:

71

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Sygnatura obecna: BO nr 1003