Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), Opaci cysterscy: Drego z Jędrzejowa, T. z Lubiąża, Idzi z Wąchocka (Wankoz), Stefan z Koprzywnicy, Jan ze Spisza, Baldwin ze Szczyrzyca, Bartłomiej z Rud i Mikołaj z Jemielnicy widymują następujący dokument, 13.10.1289 r.

Wprowadzono: 07.03.2014 08:49 | Ost. aktualizacja: 07.03.2014 08:49 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 13.10.1289 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Opaci cysterscy: Drego z Jędrzejowa, T. z Lubiąża, Idzi z Wąchocka (Wankoz), Stefan z Koprzywnicy, Jan ze Spisza, Baldwin ze Szczyrzyca, Bartłomiej z Rud i Mikołaj z Jemielnicy widymują następujący dokument

Miejsce wystawienia/wydania: Lubiąż

Język: łacina

Zawartość kolekcji: a) 1232, 23 listopada, Sulejów. Fulko arcybiskup gnieźnieński transumuje i zatwierdza przywilej Piotra arcybiskupa gnieźnieńskiego dla cystersów w Sulejowie oraz dodaje im nowe dziesięciny

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Trzy pieczęcie uszkodzone.; 2. Pięć pieczęci niezachowanych. ; 3. Na lewym marginesie : „1174”, „molendinum in Grodziscze”, „1289”.; Na prawym marginesie: „1232”

Uwagi:

1. Na odwrocie streszczenie z XVI w. ; 2. „1232.; 3. Sygn.: „4”; 4. „Super decimas” dalej inna ręką: „Et in molendino Grodzisco który Rosprza nazywała i nazywa Grodtki pod Rosprzą”.; 5. „Nro 52”.; 6. Druk: Kod. Wkp. , Zakrzewski, Poznań 1877 – 1881,t. I, nr593.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Czartoryskich w Krakowie

Sygnatura obecna: Perg. Nr 62.