Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktyni, Tyniec (św. Piotr i Paweł), Klasztor tyniecki przedłuża Janowi, Piotrowi, Andrzejowi, Stanisławowi, Mikołajowi i Kaprowi Śreniawom ze Śreniawy dzierżawę sołtystw w Siedliskach i Lubaszowie i powtarza następujący akt: a) 1351, Kraków. Bogusław, opat tyniecki, pozwala po obydwóch stronach rzek Jedlna i Jasiona założyć wieś Szedliscze na prawie magdeburskim i sprzedaje Staskowi, synowi Markona de Scarby, za 400 grzyw. Sołtystwo, tamże położone, 11.05.1562 r.

Wprowadzono: 07.03.2014 08:50 | Ost. aktualizacja: 07.03.2014 08:50 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 11.05.1562 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Klasztor tyniecki przedłuża Janowi, Piotrowi, Andrzejowi, Stanisławowi, Mikołajowi i Kaprowi Śreniawom ze Śreniawy dzierżawę sołtystw w Siedliskach i Lubaszowie i powtarza następujący akt: a) 1351, Kraków. Bogusław, opat tyniecki, pozwala po obydwóch stronach rzek Jedlna i Jasiona założyć wieś Szedliscze na prawie magdeburskim i sprzedaje Staskowi, synowi Markona de Scarby, za 400 grzyw. Sołtystwo, tamże położone

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Dwie pieczęcie niezachowane.

Uwagi:

1. Na odwrocie: streszczenie z XVI w.; 2. Zapiska z XVII w. „nihil valet”.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Aktów Dawnych miasta Krakowa

Sygnatura obecna: 616