Akt / Dokument / Rękopis:
Karmelici bosi, Kraków (św. Michała, Józefa), Zygmunt I, król pozwala Janowi Bethmanowi i następcom brać wodę z Prądnika wg określonych reguł Poleca też Sewerynowi Bonerowi, żupnikowi i burgrabiemu krakowskiemu, aby nie zakazywał Bethmanowi poboru wody, 1525 r.

Wprowadzono: 13.03.2014 11:45 | Ost. aktualizacja: 13.03.2014 11:45 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1525 r.

Autor/Wystawca: Zygmunt I, król polski

Regestr/Tytuł ujednolicony: Zygmunt I, król pozwala Janowi Bethmanowi i następcom brać wodę z Prądnika wg określonych reguł Poleca też Sewerynowi Bonerowi, żupnikowi i burgrabiemu krakowskiemu, aby nie zakazywał Bethmanowi poboru wody

Miejsce wystawienia/wydania: Kraków

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Pieczęć: Zygmunt I, król polski; 2. podpis: Krzysztof Szydłowiecki, kanclerz.

Losy po kasacie: AKKB Kraków (do 1787 ); AKKB-M (do kasaty)

Uwagi:

№4; 340; I m/№ 3; 19; 16.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Prowincji Karmelitów Bosych w Czernej