Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Kościan (MB Anielska), Breviarium ad usum monasterii fratrum minorum de observancia – s. Mariae angelorum / Brewiarz bernardynów w Kościanie w Wielkopolsce, 2. połowa XV w.

Wprowadzono: 14.03.2014 09:47 | Ost. aktualizacja: 14.03.2014 09:47 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 2. połowa XV w.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Breviarium ad usum monasterii fratrum minorum de observancia – s. Mariae angelorum / Brewiarz bernardynów w Kościanie w Wielkopolsce

Język: łacina

Ilość części składowych: 11

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. „Ave Maria”; 2. „Pater Noster”; 3. „fr. Petrus, fr. Paulus, fr. Martinus”.

Losy po kasacie: RP (Igel) do 1874.

Uwagi:

Dawna sygn.: I C 43; oprócz języka przewodniego również: polski.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: 43