Akt / Dokument / Rękopis:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Lublin (św. Agnieszka m.), Józef Unkovius przeor augustianów lubelskich wraz z całą familią zakonną zaświadcza, że przyjął legat ur. Adama Żydowskiego w wys. 400 florenów ze zobowiązaniem odprawiania 4 mszy rocznie za jego duszę, 26.09.1653 r.

Wprowadzono: 14.03.2014 09:47 | Ost. aktualizacja: 14.03.2014 09:47 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 26.09.1653 r.

Autor/Wystawca: Unkovius Józef

Regestr/Tytuł ujednolicony: Józef Unkovius przeor augustianów lubelskich wraz z całą familią zakonną zaświadcza, że przyjął legat ur. Adama Żydowskiego w wys. 400 florenów ze zobowiązaniem odprawiania 4 mszy rocznie za jego duszę

Miejsce wystawienia/wydania: klasztor lubelski

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Pieczęć klasztoru; 2. Podpisy wystawców.

Uwagi:

Oryginał.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie

Sygnatura obecna: Klasztor Augustianów w Lublinie, sygn. 4