Akt / Dokument / Rękopis:
Kanonicy regularni św. Augustyna, Kraśnik (Wniebowzięcie NMP), Taberski Andrzej, przeor i Paluszkiewicz Andrzej, administrator kwitują Konstancję Orzechowską kasztelanową przemyską z otrzymanych pieniędzy i „jagieł” na łączną kwotę 140 złp, 28.12.1698 r.

Wprowadzono: 14.03.2014 09:48 | Ost. aktualizacja: 14.03.2014 09:48 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 28.12.1698 r.

Autor/Wystawca: 1. Taberski Andrzej, przeor; 2. Paluszkiewicz Andrzej, administrator

Regestr/Tytuł ujednolicony: Taberski Andrzej, przeor i Paluszkiewicz Andrzej, administrator kwitują Konstancję Orzechowską kasztelanową przemyską z otrzymanych pieniędzy i „jagieł” na łączną kwotę 140 złp

Miejsce wystawienia/wydania: Kraśnik

Język: polski

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Pieczęć; 2. „Andreas Taberski Prior et protunc Administrator Can[onicorum] Reg[ularium] Lat[eranensium] Conuentus Crasnicen[sis]”; 3. „Balthasar Paluszkiewicz C[anonicorum] R[egularium] Adm[ini]str[ator] in t[em]p[o]r[a]libus m[anu] pr[opria]”; 4. „1698”; 5. „1mo sub nro 26”.

Uwagi:

Oryginał.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie

Sygnatura obecna: Akta Klasztoru Kanoników Regularnych w Kraśniku, sygn. 3.