Akt / Dokument / Rękopis:
Pijarzy, Chełm (Rozesłanie Apostołów), Stanisław August Poniatowski król polski oznajmia, że na prośbę ks. Samuela Chrościkowskiego rektora Kolegium Pijarów w Chełmie, do ksiąg Metryki Koronnej został wpisany dokument z 15 lipca 1777 r. zaświadczający, że Kolegium Pijarów w Chełmie za sumę 24 tysięcy złp. kupiło wsie Krzywiczki Szlacheckie i Zawadówkę w ziemi chełmińskiej, 08.08.1777 r.

Wprowadzono: 14.03.2014 09:48 | Ost. aktualizacja: 14.03.2014 09:48 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 08.08.1777 r.

Autor/Wystawca: Stanisław August Poniatowski

Regestr/Tytuł ujednolicony: Stanisław August Poniatowski król polski oznajmia, że na prośbę ks. Samuela Chrościkowskiego rektora Kolegium Pijarów w Chełmie, do ksiąg Metryki Koronnej został wpisany dokument z 15 lipca 1777 r. zaświadczający, że Kolegium Pijarów w Chełmie za sumę 24 tysięcy złp. kupiło wsie Krzywiczki Szlacheckie i Zawadówkę w ziemi chełmińskiej

Miejsce wystawienia/wydania: Warszawa

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Pieczęć wielka koronna; 2. Relacja i podpis Stanisław Kostka Młodziejowski, kanclerz wielki koronny; 3. „Joannes Slominski M.R.P. SRM Secretarius”; 4. „Ex Protocollo Relationum”; 5. „Offert Religiosus Rector Collegii Helme[nsis] Scholar[um] Piar[um] attestationem g[enero]sorum Terrae Hełme[nsis] Judicium super pretium pro bonis Krzywiczki et Zawadowka ab eodem Collegio haereditarie acquisitis persolutum”.

Uwagi:

Oryginał; oprócz języka przewodniego również: polski.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie

Sygnatura obecna: Akta Klasztoru Pijarów w Chełmie, sygn. 10.