Akt / Dokument / Rękopis:
Jezuici, Cieszyn (Święty Krzyż), Diarium Residentiae S[ocietatis] J[esu] Teschinensis ab Anno 1707 ad A[nno] 1721 in 4-to, 1707 - 1721 r.

Wprowadzono: 14.03.2014 09:48 | Ost. aktualizacja: 14.03.2014 09:48 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1707 - 1721 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Diarium Residentiae S[ocietatis] J[esu] Teschinensis ab Anno 1707 ad A[nno] 1721 in 4-to

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Losy po kasacie: Biblioteka ks. Leopolda Szersznika

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Książnica cieszyńska

Sygnatura obecna: DD IV 19a