Akt / Dokument / Rękopis:
Jezuici, Cieszyn (Święty Krzyż), Diarium Residentiae Teschinensis S[ocietatis] J[esu] ab A[nn]o 1729-1749, 1729 - 1749 r.

Wprowadzono: 14.03.2014 09:48 | Ost. aktualizacja: 14.03.2014 09:48 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1729 - 1749 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Diarium Residentiae Teschinensis S[ocietatis] J[esu] ab A[nn]o 1729-1749

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Losy po kasacie: Biblioteka ks. Leopolda Szersznika

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Książnica cieszyńska

Sygnatura obecna: DD IV 19b