Akt / Dokument / Rękopis:
Misjonarze, Warszawa (Święty Krzyż), Dokumenty osobiste i majątkowe różnych osób z rodziny Załuskich, 02.07.1709 r.

Wprowadzono: 14.03.2014 09:49 | Ost. aktualizacja: 19.03.2015 23:19 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 02.07.1709 r.

Autor/Wystawca: Tarło Bartłomiej

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dokumenty osobiste i majątkowe różnych osób z rodziny Załuskich

Miejsce wystawienia/wydania: Warszawa

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Zaświadczenie tegoż superiora misjonarzy i proboszcza kościoła św. Krzyża w Warszawie dla P.A. Załuskiego o odbyciu studiów teologii moralnej w seminarium warszawskim w latach 1694-1695

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć.

Losy po kasacie: BZ; CBP Petersburg

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Narodowa w Warszawie

Sygnatura obecna: 3213 III