Akt / Dokument / Rękopis:
Jezuici, Łuck (św. Piotr i Paweł), Zbiór mów / Varietas Mariae Summe Delectans. Orationes Oratorum, seu Artificia Varia in Praxi proposita servitura pro commoditate et utilitate Elegatiae amatoribus. In Atheneo Luceorigensi (sic!) sub calamum data, Anno Dni quo carnem assumpsit Humanam Deus 1740 in Annum 1741, 1740 - 1741 r.

Wprowadzono: 14.03.2014 09:50 | Ost. aktualizacja: 14.03.2014 09:50 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1740 - 1741 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Zbiór mów / Varietas Mariae Summe Delectans. Orationes Oratorum, seu Artificia Varia in Praxi proposita servitura pro commoditate et utilitate Elegatiae amatoribus. In Atheneo Luceorigensi (sic!) sub calamum data, Anno Dni quo carnem assumpsit Humanam Deus 1740 in Annum 1741

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Uwagi:

Niepewna proweniencja; oprócz języka przewodniego również: polski.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie

Sygnatura obecna: 50