Akt / Dokument / Rękopis:
Paulini, Włodawa (św. Ludwika Króla), Podręcznik retoryki / Orator Polonus Sacer, id est concionator ad Ecclesiae Rostra, Politicus, id est senator et Nobilis Ad Comitia, Comitiola, Legationes, Nuptias, Funera, Epistolas, etc., etc., Judex et Causidicus Ad Triburialia Regni, Judicia Terrestria, Castralia, et quaevis alia, Miles Ad Militares Commissiones, Judicia Ca­strorum, seu Militaria, Civis ad Magistratum Civitatensem, Rhetor Scholasticus Ad salutationes Hospitum, Gratulationes Festorum Honorumque, Prae­ceptis Classicorum Rhetorum Facili Methodo Juxta Normam Currentis Sae­culi Instructus Calissij 1703, 1703 r.

Wprowadzono: 14.03.2014 09:50 | Ost. aktualizacja: 14.03.2014 09:50 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1703 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Podręcznik retoryki / Orator Polonus Sacer, id est concionator ad Ecclesiae Rostra, Politicus, id est senator et Nobilis Ad Comitia, Comitiola, Legationes, Nuptias, Funera, Epistolas, etc., etc., Judex et Causidicus Ad Triburialia Regni, Judicia Terrestria, Castralia, et quaevis alia, Miles Ad Militares Commissiones, Judicia Ca­strorum, seu Militaria, Civis ad Magistratum Civitatensem, Rhetor Scholasticus Ad salutationes Hospitum, Gratulationes Festorum Honorumque, Prae­ceptis Classicorum Rhetorum Facili Methodo Juxta Normam Currentis Sae­culi Instructus Calissij 1703

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: „Sum Domus Conventus Vlodaviensis [Paulinów] A. Dni 1724”.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie

Sygnatura obecna: 64