Akt / Dokument / Rękopis:
Duchacy, Kalisz (Duch Święty), Aleksander Gembarth, oficiał kaliski, wzywa na prośbę Hiacenta Pisklewicza radnych miasta Kalisza: Bednorowicza, Chylewskiego, Wąsowicza i Chmelinka w celu rozpatrzenia zaległych czynszów z dóbr miejskich, zwłaszcza z Wolicy i wypłacenia ich do klasztoru duchaków, 1754 r.

Wprowadzono: 14.03.2014 15:12 | Ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:12 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1754 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Aleksander Gembarth, oficiał kaliski, wzywa na prośbę Hiacenta Pisklewicza radnych miasta Kalisza: Bednorowicza, Chylewskiego, Wąsowicza i Chmelinka w celu rozpatrzenia zaległych czynszów z dóbr miejskich, zwłaszcza z Wolicy i wypłacenia ich do klasztoru duchaków

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Pieczęć Gembartha wyciśnięta przez papier, przedstawia herb Jastrzębiec, nad nim kapelusz. 2. Podpis Marcina Siemińskiego, notariusza.

Losy po kasacie: 1. Archiwalia poklasztorne były przechowywane w budynku po byłym zakonie do 1805 roku; 2. Dokumenty przekazane do magistratu miasta Kalisza; 3. Pozostałe dokumenty zaginęły.

Uwagi:

Na odwrocie streszczenie z XVIII w.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: IV 53 G 63