Akt / Dokument / Rękopis:
Duchacy, Kalisz (Duch Święty), Aleksander Gembarth, oficiał kaliski, wzywa Erminolda Babczewskiego przełożonego klasztoru Św. Ducha w Kaliszu do wypłacenia Ludwice Walewicz i jej siostrze Apolonii 195 tynfów, 1755 r.

Wprowadzono: 14.03.2014 15:12 | Ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:12 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1755 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Aleksander Gembarth, oficiał kaliski, wzywa Erminolda Babczewskiego przełożonego klasztoru Św. Ducha w Kaliszu do wypłacenia Ludwice Walewicz i jej siostrze Apolonii 195 tynfów

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Pieczęć Gembartha wyciśnięta przez papier, przedstawia herb Jastrzębiec, nad nim kapelusz. 2. Podpis Mateusza Chylewskiego, notariusza.

Losy po kasacie: 1. Archiwalia poklasztorne były przechowywane w budynku po byłym zakonie do 1805 roku; 2. Dokumenty przekazane do magistratu miasta Kalisza; 3. Pozostałe dokumenty zaginęły.

Uwagi:

Na odwrocie streszczenie z XVIII w.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: IV 53 G 62