Akt / Dokument / Rękopis:
Duchacy, Kalisz (Duch Święty), Aleksander Gembarth, oficiał kaliski, wzywa Michała Mięcikowskiego, obywatela miasta Kalisza, do wypłacenia proboszczowi kościoła św. Ducha, Erminoldowi Babczewskiemu, należnej sumy., 1755 r.

Wprowadzono: 14.03.2014 15:12 | Ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:12 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1755 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Aleksander Gembarth, oficiał kaliski, wzywa Michała Mięcikowskiego, obywatela miasta Kalisza, do wypłacenia proboszczowi kościoła św. Ducha, Erminoldowi Babczewskiemu, należnej sumy.

Ilość części składowych: 1

Losy po kasacie: 1. Archiwalia poklasztorne były przechowywane w budynku po byłym zakonie do 1805 roku; 2. Dokumenty przekazane do magistratu miasta Kalisza; 3. Pozostałe dokumenty zaginęły.

Uwagi:

Kopia: wypis z akt konsystorza kaliskiego.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: IV 53 G 55