Akt / Dokument / Rękopis:
Duchacy, Kalisz (Duch Święty), Akta zakonu Ducha Świętego, 1628 - 1743 r.

Wprowadzono: 14.03.2014 15:12 | Ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:12 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1628 - 1743 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Akta zakonu Ducha Świętego

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Akta szpitala Św. Ducha w Sandomierzu, Kaliszu, Widziniszkach oraz prepozytury w Stawiszynie

Ilość części składowych: 1

Losy po kasacie: Archiwalia poklasztorne były przechowywane w budynku po byłym zakonie do 1805 roku, kiedy to ks. Jan Gorczyczewski przekazał dokumentację do magistratu miasta Kalisza. Na dzień dzisiejszy w Państwowym Archiwum w Kaliszu nie ma archiwaliów zakonu duchaków.

Uwagi:

1. Oprócz języka przewodniego również: polski; 2. Akta luźne; kopie przywilejów bardzo zniszczone.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Krakowie

Sygnatura obecna: XXEM. 8.