Akt / Dokument / Rękopis:
Duchacy, Kraków (Duch Święty), Regestr szpitala Św. Ducha w Krakowie, 1621 - 1715 r.

Wprowadzono: 14.03.2014 15:12 | Ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:12 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1621 - 1715 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Regestr szpitala Św. Ducha w Krakowie

Język: łacina

Zawartość kolekcji: a) 1669 30 III-6 VII: Liber decretorum per me scriptum, Mathiam Dziulaskowic, notarium, s.1-15; b) 1621 1V-1715 10 I: Kwity zapłaconych poborów z Błonia do szpitala Św. Ducha s. 17-33

Ilość części składowych: 2

Losy po kasacie: 1. Towarzystwo Dobroczynności; 2. AP Miasta Krakowa 1899 roku; 3. RP; 4. 1954 r. AM Kraków; 5. Pozostałe zbiory rozproszone.

Uwagi:

1. Oprócz języka przewodniego również: polski; 2. Rękopis bardzo zniszczony. Oryginalne kwiaty naklejone na niezapisane karty rękopisu.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Krakowie

Sygnatura obecna: 3456