Akt / Dokument / Rękopis:
Duchacy, Sandomierz (Duch Święty), Protokoły posiedzeń kapituł prowincjalnych zakonu Ducha Św. (Ordinis Sancti spiritus de Saxia) w Polsce oraz akta wizytacji klasztorów w Krakowie, Sandomierzu, Kaliszu, probostwa w Biskupicach i prepozytury w Stawiszynie, 1634 - 1784 r.

Wprowadzono: 14.03.2014 15:12 | Ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:12 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1634 - 1784 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Protokoły posiedzeń kapituł prowincjalnych zakonu Ducha Św. (Ordinis Sancti spiritus de Saxia) w Polsce oraz akta wizytacji klasztorów w Krakowie, Sandomierzu, Kaliszu, probostwa w Biskupicach i prepozytury w Stawiszynie

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Na kartach 209-216: "Bullae, privilegia diversa Ordinis S. Spiritus se Saxia".

Losy po kasacie: W roku 1791, po uprzednim sporządzeniu summariusza przez duchaków, wydano Austriakom dokumenty klasztorne, które miały być przekazane magistratowi, a następnie zwrócone ostatniemu duchakowi ks. Jakubowi Janowskiemu. Zbór wypożyczonych dokumentów nie powrócił do archiwum duchaków. Zachowany summariusz oraz zapisy majątkowe klasztoru były przechowywane na chórze kościoła Św. Ducha, dopiero w roku 1962, zostały przeniesione do kurii biskupiej.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

Sygnatura obecna: 6386 III