Akt / Dokument / Rękopis:
Duchacy, Kraków (Duch Święty), Liber perceptorum et expensarum ab anno 1698 ad anno 1710, 1698 - 1710 r.

Wprowadzono: 14.03.2014 15:12 | Ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:12 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1698 - 1710 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Liber perceptorum et expensarum ab anno 1698 ad anno 1710

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Losy po kasacie: 1. Towarzystwo Dobroczynności; 2. AP Miasta Krakowa 1899 roku; 3. RP; 4. 1954 r. AM Kraków; 5. Pozostałe zbiory rozproszone.

Uwagi:

1. Oprócz języka przewodniego również: polski; 2. Niepewna proweniencja.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Krakowie

Sygnatura obecna: 3435