Akt / Dokument / Rękopis:
Duchacy, Kraków (Duch Święty), Acta visitationis conventus Cracoviensis canonicorum regularium ordinis S. Spiritus de Saxia, 1741 - 1742 r.

Wprowadzono: 14.03.2014 15:12 | Ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:12 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1741 - 1742 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Acta visitationis conventus Cracoviensis canonicorum regularium ordinis S. Spiritus de Saxia

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Losy po kasacie: 1. Towarzystwo Dobroczynności; 2. AP Miasta Krakowa 1899 roku; 3. RP; 4. 1954 r. AM Kraków; 5. Pozostałe zbiory rozproszone.

Uwagi:

Oprócz języka przewodniego również: polski.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Generalne Sióstr Kanoniczek Ducha Św. w Krakowie

Sygnatura obecna: D.2.