Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Sulejów (NMP, św. Tomasz z Cantenbury), Ziemowit ks. mazowiecki etc. nadał klasztorowi sulejowskiemu jako zadośćuczynienie za krzywdy i w zamian za wieś Iłów wieś zwaną Mogielnica z kaplicą, dwoma Otalążami, młynami, bobrami i karczmami, oraz immunitetem, 1249 r.

Wprowadzono: 14.03.2014 15:14 | Ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:14 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1249 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Ziemowit ks. mazowiecki etc. nadał klasztorowi sulejowskiemu jako zadośćuczynienie za krzywdy i w zamian za wieś Iłów wieś zwaną Mogielnica z kaplicą, dwoma Otalążami, młynami, bobrami i karczmami, oraz immunitetem

Ilość części składowych: 1

Losy po kasacie: Część trafiła do biblioteki warszawskiej, a część w prywatne ręce.

Uwagi:

Oryginał nieznany; Kopia: Kopiarz sulejowski, k.106; Wyd.:KdKM, wyd. Lubomirski, Warszawa 1863, dodatek, s.339, nr 2.