Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Sulejów (NMP, św. Tomasz z Cantenbury), Filip legat papieski zatwierdza ugodę klasztoru witowskiego z sulejowskim w sprawie dziesięcin i patronatu kościoła parafialnego we wsi Milejowie, lokowanej na prawie niemieckim, 1282 r.

Wprowadzono: 14.03.2014 15:14 | Ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:14 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1282 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Filip legat papieski zatwierdza ugodę klasztoru witowskiego z sulejowskim w sprawie dziesięcin i patronatu kościoła parafialnego we wsi Milejowie, lokowanej na prawie niemieckim

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Dwie pieczątki na odwrocie dokumentu: 1) czarna z h. Korczak Wł. M. Branieckiego; 2) niebieska z h. Pilawa Archiwum Dra And. Hr Potockiego.

Losy po kasacie: Część trafiła do biblioteki warszawskiej, a część w prywatne ręce.

Uwagi:

Kopia: Kopiarz sulejowski, s.129-130; Wyd: KdP III, F.Piekosiński, Kraków 1876-1905, s.59; dokument z plamami, na odwrocie zapiski.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Potockich w Krakowie