Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Sulejów (NMP, św. Tomasz z Cantenbury), Władysław książę Królestwa Polskiego, rozsądza spór między komesem Zbigniewem kasztelanem sieradzkim a opatem sulejowskim o wieś Łęczno, 1296 r.

Wprowadzono: 14.03.2014 15:14 | Ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:14 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1296 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Władysław książę Królestwa Polskiego, rozsądza spór między komesem Zbigniewem kasztelanem sieradzkim a opatem sulejowskim o wieś Łęczno

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć niezachowana.

Losy po kasacie: Część trafiła do biblioteki warszawskiej, a część w prywatne ręce.

Uwagi:

Fot. Nr 3495 I w zbiorach Gabinetu Nauk Pom. Hist. Uniw. Jag.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (wiadome do 1939)