Akt / Dokument / Rękopis:
Dominikanie, Lwów (św. Marii Magdaleny), Explanatio totius prima partis Angel[ici] et Ecc[lesiae] Doct[oris] D[ivi] Thomae Aquinatis sub eruditissimis viris A[dmodum] R[everendo] P[atris] Dominico Nuszczyński mag[ist]ris in theologia et regentibus dignissimis in chartam per Fra[trum] Alphonsum Kadłubowski, studentem theologum redacta Anno Domini 1709 Die vero 18 [septem]bris, 1709 - 1712 r.

Wprowadzono: 14.03.2014 15:50 | Ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:50 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1709 - 1712 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Explanatio totius prima partis Angel[ici] et Ecc[lesiae] Doct[oris] D[ivi] Thomae Aquinatis sub eruditissimis viris A[dmodum] R[everendo] P[atris] Dominico Nuszczyński mag[ist]ris in theologia et regentibus dignissimis in chartam per Fra[trum] Alphonsum Kadłubowski, studentem theologum redacta Anno Domini 1709 Die vero 18 [septem]bris

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Biblioteka klasztoru oo. Dominikanów pw. Bożego Ciała we Lwowie; 2. Biblioteka oo. Dominikanów w Krakowie.

Uwagi:

Sygn.: 334

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie

Sygnatura obecna: 198