Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Krzeszów (Wniebowzięcie NMP), Bolko ks. Śląska, pan Książa i opiekun ziemi wrocławskiej odnawia fundację kl. w Krzeszowie, 1299 r.

Wprowadzono: 20.03.2014 09:10 | Ost. aktualizacja: 20.03.2014 09:10 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1299 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Bolko ks. Śląska, pan Książa i opiekun ziemi wrocławskiej odnawia fundację kl. w Krzeszowie

Miejsce wystawienia/wydania: Krzeszów

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć niezachowana.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 83 nr 21