Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Kamieniec Ząbkowicki (NMP, św. Jakub ap. (Większy)), Konrad de Reno kasztelan kłodzki oznacza na polecenie Wacława króla Czech granice między prow. Kłodzką a kl. w Kamieńcu, 17.01.1295 r.

Wprowadzono: 20.03.2014 09:11 | Ost. aktualizacja: 20.03.2014 09:11 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 17.01.1295 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Konrad de Reno kasztelan kłodzki oznacza na polecenie Wacława króla Czech granice między prow. Kłodzką a kl. w Kamieńcu

Miejsce wystawienia/wydania: Kłodzko

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć niezachowana.

Uwagi:

Druk: 1. Codex diplomaticus nec non epistolaris Silesiae, K. Maleczyński, A. Skowrońska, Wrocław 1956-64, t. X, s. 49; 2. Regesten zur schlesischen Geschichte, CDS, t. VII, Breslau 1868-86, nr 2350.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 88 nr 49