Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), Papież Honoriusz III zezwala opatom cysterskim na przyjmowanie do zakonu nowych członków na równych prawach, 27.04.1220 r.

Wprowadzono: 20.03.2014 09:11 | Ost. aktualizacja: 20.03.2014 09:11 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 27.04.1220 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Papież Honoriusz III zezwala opatom cysterskim na przyjmowanie do zakonu nowych członków na równych prawach

Miejsce wystawienia/wydania: Viterbo

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Bulla papieska.

Uwagi:

Druk: Büsching J., Urkunden der Piasten in Schlesien. Aus dem Augustinenstift zu Sagan, Sagan 1812, nr 71.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 91 nr 25