Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), Bolesław ks. Śląska i Polski potwierdza kl. w Lubiążu prawo polowania na bobry w Słupie (Slup), Brachowie (Prochlowicz), Wilczynie (wilcsino) i Nowym Dworze (Nova Curia), 1244 r.

Wprowadzono: 20.03.2014 09:11 | Ost. aktualizacja: 20.03.2014 09:11 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1244 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Bolesław ks. Śląska i Polski potwierdza kl. w Lubiążu prawo polowania na bobry w Słupie (Slup), Brachowie (Prochlowicz), Wilczynie (wilcsino) i Nowym Dworze (Nova Curia)

Miejsce wystawienia/wydania: Lubiąż

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć piesza.

Uwagi:

Druk: Schlesisches Urkundenbuch, H. Appelt, W. Irgang, Wien 1978-88, t. II, nr 275.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 91 nr 75