Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), Henryk ks. Śląska i pan Legnicy stwierdza, że Pakosław i jego potomni wyrazili zgodę na sprzedaż rycerzowi Piotrowi Guzikowi podane dobra w Tyńcu (Tincia), 09.08.1289 r.

Wprowadzono: 20.03.2014 09:11 | Ost. aktualizacja: 20.03.2014 09:11 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 09.08.1289 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Henryk ks. Śląska i pan Legnicy stwierdza, że Pakosław i jego potomni wyrazili zgodę na sprzedaż rycerzowi Piotrowi Guzikowi podane dobra w Tyńcu (Tincia)

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć piesza z kontrasigillum.

Uwagi:

Druk: Regesten zur schlesischen Geschichte, CDS, t. VII, Breslau 1868-86, nr 2113.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 91 nr 109