Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), Teodoryk zw. de Baruth kasztelan w Wąsoszu stwierdza,że mnisi lubiąscy zakupili 6 jatek mięsnych od wójta Ottona i mieszczan Mikołaja i Rudigera, 04.12.1292 r.

Wprowadzono: 20.03.2014 09:11 | Ost. aktualizacja: 20.03.2014 09:11 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 04.12.1292 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Teodoryk zw. de Baruth kasztelan w Wąsoszu stwierdza,że mnisi lubiąscy zakupili 6 jatek mięsnych od wójta Ottona i mieszczan Mikołaja i Rudigera

Miejsce wystawienia/wydania: Wąsosz

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć herbowa.

Uwagi:

Druk: Regesten zur schlesischen Geschichte, CDS, t. VII, Breslau 1868-86, nr 2256.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 91 nr 115