Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Rudy (Wniebowzięcie NMP), Kazimierz ks. bytomski stwierdza, że przy okazji wymiany małego łanu w Gliwicach (Gliwizc), zw. Villa advocati na większy z Bartlomiejem opatem klasztoru w Rudach i konwentem cystersów stwierdzono, że z dużego łanu 1 wiardunek srebra i 6 szefli zboża rocznie wypłacany będzie jako czynsz opatowi. Ks. uwalnia od powinności dobra w Stanicy (Stanizca) i Zawadzie (Savada), a chłopów z Żernicy (Sirdnizca) pozostawia klasztorowi, 12.06.1294 r.

Wprowadzono: 20.03.2014 09:11 | Ost. aktualizacja: 20.03.2014 09:11 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 12.06.1294 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Kazimierz ks. bytomski stwierdza, że przy okazji wymiany małego łanu w Gliwicach (Gliwizc), zw. Villa advocati na większy z Bartlomiejem opatem klasztoru w Rudach i konwentem cystersów stwierdzono, że z dużego łanu 1 wiardunek srebra i 6 szefli zboża rocznie wypłacany będzie jako czynsz opatowi. Ks. uwalnia od powinności dobra w Stanicy (Stanizca) i Zawadzie (Savada), a chłopów z Żernicy (Sirdnizca) pozostawia klasztorowi

Miejsce wystawienia/wydania: Sławięcice

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć niezachowana.

Uwagi:

Druk: Codex diplomaticus Silesiae, Breslau 1857, t. II, s. 19.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Sygnatura obecna: Rep. 114 nr 13